G-8HJF43SZDJ
Disclaimer
Disclaimer De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van www.nieuwekempen.be. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De  bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen. www.nieuwekempen.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse,  onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van ons. Mocht u informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij u ligt, verzoeke dit te melden aan de webmaster. Website www.nieuwekempen.be heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden je aan het privacybeleid en / of verklaringen van de andere websites die je bezoekt te raadplegen.  De website alsook de inhoud waaronder de teksten, beelden, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden, die er eventueel zijn in opgenomen (= 'de informatie') behoren tot de intellectuele eigendom van  www.nieuwekempen.be .  U hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden voor strikt persoonlijk gebruik of voor niet-commerciële doeleinden. De toegang tot en het gebruik van de website vallen onder het Belgisch recht. Bij bijna elk bezoek aan de website worden uw acties in log files opgeslaan op de webserver. www.nieuwekempen.be  beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat  enkel de basis  informatie opslaat in de log files. dwz op welk moment welke pagina's werden bekeken.. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op website te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes. www.nieuwekempen.be behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit Privacy Statement te  wijzigen. Indien je vragen of opmerkingen hebt, kan je ons steeds telefonisch contacteren op Wijkofoon:0475-579575 of via E-mail  info@nieuwekempen.be
Home Foto's wijkwerking Foto's allerlei Activiteiten Wijknieuws N.Kempen Tv Zaalversiering