Wijknieuws
LABIOMISTA openingsuren. Seizoen 2020: van 17 april 2020 t.e.m. 8 november 2020 Maandag: gesloten Dinsdag t.e.m. zondag: 10:00 - 17:00 uur. Eens je binnen bent, is het park toegankelijk tot 19:00 uur. In oktober sluiten de balie en de shop om 16:00 en het park om 17:30 uur De balie en de shop zijn gelegen in The Ark, het onthaalgebouw.
Home Foto's wijkwerking Foto's allerlei Activiteiten Wijknieuws N.Kempen Tv Zaalversiering
Defibrillator (AED):  Aan zaal Kempengalm en bij Dr Candreva, K.Boudewijnlaan 43 DE NOCHE DEL COSMOGOLEM ZAL NIET KUNNEN DOORGAAN OP ZONDAG 5 APRIL 2020 EN WORDT UITGESTELD NAAR EEN LATERE DATUM IN 2020. DEZE DATUM WORDT SPOEDIG GECOMMUNICEERD. Wie is van wacht 's avonds en in het weekend? Huisartsen In het weekend: bel naar T 089 20 10 90. Op werkdagen is er geen dokter met wachtdienst. In het weekend kan je ook terecht bij de huisartsenwachtpost: Huisartsenkring Prometheus vzw Jaarbeurslaan 23 - 3600 Genk T 089 20 10 90 Website: www.huisartsenprometheus.be Openingsuren Van vrijdagavond, 20 uur tot maandagmorgen 8 uur Op feestdagen: de avond voor de feestdag, vanaf 20 uur, tot de ochtend na de feestdag, 8 uur.
Wijknieuws